Rss

Display Single Koi


Ref: AU464

Variety: SANKE
Breeder: SAKAI
Size: 52cm
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £0
Status of Koi: Koi For Sale