Rss

Display Single Koi


Ref: SP933

Variety: TANCHO KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 38cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,200
Status of Koi: Koi For Sale