Rss

Display Single Koi


Ref: SP879

Variety: KOHAKU
Breeder: TANIGUCHI
Size: 37cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,650
Status of Koi: Koi For Sale

NOW 51CM NISAI NOW 60CM SANSAI