Rss

Display Single Koi


Ref: SP876

Variety: KOHAKU
Breeder: TANIGUCHI
Size: 34cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,650
Status of Koi: Koi For Sale

NOW 51CM