Rss

Display Single Koi

  [Next]

Ref: SP966

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 28cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £300
Status of Koi: New Koi

 
  [Next]