Rss

Display Single Koi


Ref: SP087

Variety: SANKE
Breeder: SAKAI
Size: 58cm
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £0
Status of Koi: Koi For Sale