Rss

Display Single Koi


Ref: AU473

Variety: ASAGI
Breeder: OKAWA
Size: 64cm
Sex: FEMALE
Age: 3 Year - Sansai
Price: £1,550
Status of Koi: Koi For Sale