Rss

Display Single Koi


Ref: JK009

Variety: GOSHIKI
Breeder: TANIGUCHI
Size: 35cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,850
Status of Koi: Koi For Sale

NOW 56CM NISAI