Rss

Display Single Koi


Ref: SP791

Variety: GOSHIKI
Breeder: TANIGUCHI
Size: 20cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,000
Status of Koi: Koi For Sale

NOW 42CM