Rss

Display Single Koi


Ref: sp787

Variety: GOSHIKI
Breeder: TANIGUCHI
Size: 29cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £950
Status of Koi: New Koi