Rss

Display Single Koi


Ref: SP966

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 28cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £300
Status of Koi: Koi For Sale