Rss

Display Single Koi


Ref: SP955

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 25cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £525
Status of Koi: Koi For Sale

NOW 50CM