Rss

Display Single Koi


Ref: SP878

Variety: KOHAKU
Breeder: TANIGUCHI
Size: 36cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £900
Status of Koi: Koi For Sale