Rss

Display Single Koi


Ref: SP799

Variety: GOSHIKI
Breeder: TANIGUCHI
Size: 27cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £950
Status of Koi: Koi For Sale

NOW 44CM