Rss

Display Single Koi


Ref: SP795

Variety: GOSHIKI
Breeder: TANIGUCHI
Size: 26cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £625
Status of Koi: Koi For Sale

NOW 39CM