Rss

Display Single Koi


Ref: SP737

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 37cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £850
Status of Koi: Koi For Sale