Rss

Display Single Koi


Ref: SP932

Variety: TANCHO KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 35cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £950
Status of Koi: New Koi