Rss

Display Single Koi


Ref: SP930

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 35cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £0
Status of Koi: New Koi