Rss

Display Single Koi


Ref: SP916

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 31cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £0
Status of Koi: New Koi