Rss

Display Single Koi


Ref: AU394

Variety: BENI HAJIRO
Breeder: MATSUE
Size: 57cm
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £0
Status of Koi: New Koi