Display Single Koi

  [Next]

Ref: AU368

Variety: SANKE
Breeder: TAKIGAWA
Size:
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £0
Status of Koi: New Koi

 
  [Next]