Display Single Koi


Ref: AU360

Variety: SANKE
Breeder: SAKAI HIROSHIMA
Size: 56cm
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £0
Status of Koi: New Koi