Display Single Koi


Ref: AU351

Variety: GIN RIN KOHAKU
Breeder: TANIGUCHI
Size: 37cm
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £0
Status of Koi: New Koi