Display Single Koi


Ref: AU340

Variety: SANKE
Breeder: SAKAI HIROSHIMA
Size: 50cm
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £0
Status of Koi: New Koi