Display Single Koi


Ref: AU281

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 63cm
Sex: FEMALE
Age: 3 Year - Sansai
Price: £3,650
Status of Koi: Koi For Sale