Rss

Display Single Koi


Ref: AU379

Variety: SANKE
Breeder: SAKAI
Size: 54cm
Sex: MALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £1,450
Status of Koi: Koi For Sale