Rss

Display Single Koi


Ref: AU378

Variety: SANKE
Breeder: SAKAI
Size: 53cm
Sex: MALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £1,500
Status of Koi: Koi For Sale