Rss

Display Single Koi


Ref: SP713

Variety: SANKE
Breeder: SAKAI
Size: 36cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,050
Status of Koi: Koi For Sale