Rss

Display Single Koi


Ref: SP712

Variety: SANKE
Breeder: SAKAI
Size: 36cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,550
Status of Koi: Koi For Sale