Rss

Display Single Koi


Ref: SP691

Variety: KOHAKU
Breeder: TANIGUCHI
Size: 32cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,050
Status of Koi: Koi For Sale