Rss

Display Single Koi


Ref: SP682

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 40cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £750
Status of Koi: Koi For Sale