Rss

Display Single Koi


Ref: AU363

Variety: KOHAKU
Breeder: SAKAI HIROSHIMA
Size: 54cm
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £1,400
Status of Koi: Koi For Sale