Rss

Display Single Koi


Ref: AU362

Variety: KOHAKU
Breeder: SAKAI HIROSHIMA
Size: 52cm
Sex: FEMALE
Age: 2 Year - Nisai
Price: £1,650
Status of Koi: Koi For Sale