Display Single Koi


Ref: SP679

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 35cm
Sex: FEMALE
Age: 1 Year - Tosai
Price: £950
Status of Koi: Koi For Sale