Display Single Koi


Ref: SP677

Variety: KOHAKU
Breeder: TAKIGAWA
Size: 29cm
Sex:
Age: 1 Year - Tosai
Price: £375
Status of Koi: Koi For Sale