Display Single Koi


Ref: SP664

Variety: KOHAKU
Breeder: MATSUE
Size: 39cm
Sex: FEMALE
Age: 1 Year - Tosai
Price: £1,850
Status of Koi: Koi For Sale